zondag 31 augustus 2008

De smeden 213

213 Lauriergracht 5

Twee smeden bij een aambeeld. Rechts, met hoed en hamer kennelijk de patroon terwijl links het knechtje bezig is met een hamer een stuk ijzer dat hij met een tang vasthoudt te bewerken. De steen komt uit een pand dat voor de aanleg van de metro moest worden afgebroken: Koningsstraat 36. Daar woonde in 1787 de timmerman Lourens Smit. Sinds 1970 op deze plaats.


zaterdag 30 augustus 2008

In het kasteel van Malaga 212

212 Lauriergracht 2INT CASTEEL VAN MALAGA

Een gezicht op een aan een rivier gelegen stad met een grote van kantelen voorziene vestingtoren. Het relief zat tot 1963 in de achtergevel.

vrijdag 29 augustus 2008

De twee kruitbergen 211

211 Laurierdwarsstraat, Eerste, 20

Moeilijk te zien, maar hier zouden in relief twee bergen staan: DE KRVVT/BARGEN


donderdag 28 augustus 2008

De ganzenpen 99

99 Egelantiersstraat 52

Schrijvende hand op het Anslos hofje- met een wolk op de achtergrond! De mouw heeft een wit manchet, het kroontje van de pen is van bladgoud. De hand komt dus schrijvend uit de wolk.
woensdag 27 augustus 2008

Anslo's hofje 98

98. Egelantiersstraat 24

Boven de toegang van het hofje het wapen van de familie Anslo: een door krullend acanthusblad omgeven schild met een gekroonde cirkel waar drie pijlen doorheen steken. Het in het eerste kwart van de zeventiende eeuw door Claes Claesz. gestichte hofje is in 1969-1970 verbouwd tot studentenwoningen. De wapensteen zal in 1762 na een verbouwing zijn aangebracht.


dinsdag 26 augustus 2008

De timmerman 97

97 Egelantiersgracht 542-550

DE TEMMERMAN

De naar links gewende timmerman is met een steekbijl een op de grond liggende balk aan het bewerken.

maandag 25 augustus 2008

de koning van Bohemen 96a

96a Egelantiergracht 153-159

Deze steen zit in het tot appartementen verbouwde Piusklooster uit de jaren zestig. De maker van de steen gebruikte een gravure van keurvorst Frederik V van de Palts (1596-1632) als voorbeeld. De keurvorst, getrouwd met de Engelse prinses Elizabeth, werd in 1619 na een volksopstand in Praag door de Evangelische Unie aangesteld als koning van Bohemen. De katholieke Habsburgers wilden dit niet en na een slechts twee uur durende veldslag bij de Witte brug buiten Praag moest Frederik het onderspit delven.

Zijn bijnaam "de Winterkoning"dankt hij dan ook aan zijn slechts een winter durende regeerperiode. Na de nederlaag week hij uit naar Den Haag waar hij in 1632 overleed.

zondag 24 augustus 2008

Sint Andries 96

96. Egelantiergracht 105-141
Het Sint Andrieshofje aan de Egelantiersgracht werd in 1617 gesticht. Het hof bestond uit een ruime binnenplaats/bleekveld/ waaromheen vier woonvleugels lagen. De ingang lag in het midden van de vleugel aan de gracht. Het was, afgezien van het Begijnhof, het eerste hofje voor "behoeftige Roomschgezinden Vrouwpersoonen" waar elke vrijdag in de in 1623 voltooide kapel de mis gelezen werd.
VREDE SY MET U:
Christus voorgesteld als zaligmaker, hij verschijnt temidden van de wolken, de rechterhand zegenend opgeheven, in de linkerhand een wereldbol met kruis. De steen is gehakt naar een gravure van Jacques de Gheyn II (1565-1629). In 2005 gerestaureerd.

zaterdag 23 augustus 2008

De zon 95

95. Egelantiersgracht 72.
Het is even zoeken naar deze steen want hij is in de zijgevel ingemetseld! Vroeger zat deze steen op Nieuwe Spiegelstraat 5. Op een pand uit 1670 dat deel uitmaakte van een serie van drie: Maan, Ster en Zon.

vrijdag 22 augustus 2008

In het duifie 94

94 Egelantiersgracht 69
De duif houdt een takje met bladeren in zijn snavel dus het zal wel een afbeelding zijn van de duif uit de ark van Noach......

donderdag 21 augustus 2008

de valk 93

93 Egelantiergsracht 63-65
Een valk met een jachtkapje op. Het dier zit op een afgehouwen tak met één klaverbladvormig blad. 1632?

woensdag 20 augustus 2008

De jonge timmerman 91

91 Egelantiersgracht 15
Met een zogenaamde steekbijl is de man de zijkant van een houten balk aan het afvlakken. Zijn hoed heeft hij aan een spijker opgehangen. Aan de muur hangen diverse gereedschappen en een kruiskozijn. Een kruiskozijn is een timmermansproefstuk om tot het gilde te worden toegelaten. Op de kist rechts staat: BRAS-POT. Een braspot is een hooikistje waarin het van huis meegebrachte middageten kon nagaren en warm blijven. de steen is in 1993 gerestaureerd.

dinsdag 19 augustus 2008

De brouwer, 90

90. Egelantiersgracht 8


maandag 18 augustus 2008

In liefde bloeiende

Egelantiersgracht
In liefde bloeiende- dat was de naam van een rederijkersvereniging. Boven staat: DAT ROSA MEL APIBUS. Wat dit betekent kun je op internet vinden: de roos geeft honing aan de bij.

DAT ROSA MEL APIBUS "The Rose Gives The Bees Honey" after the original motto found in the engraving (possibly) by Johann Thedore deBry (d. 1598).This image of the Rosa Mundi, or Rota Mundi, is the solar wheel of Apollo, the Lord of movement, of the ever passing/present moment. En dan nog een hele lap tekst meer.......

zondag 17 augustus 2008

De ton

Egelantiersgracht - een nieuwe steen, 1960-1970- zou de verbouwing zo lang hebben geduurd?

zaterdag 16 augustus 2008

De bijenkorf 88

88. Egelantiersdwarsstraat, Tweede 22
Een bijenkorf anno domini 1727- meer is er niet van te maken....... Behalve misschien dat de draperie opvallend om de korf gedrapeerd is.

vrijdag 15 augustus 2008

Lammerduyn 53

53 Boomdwarsstraat, Tweede, 12
Een duinlandschap met daarin een kudde schapen. Anno Lammerduyn 1723. In 1742 woonde hier de weduwe van vleeshouwer Gerrit van Duyn. (!)

donderdag 14 augustus 2008

de bazuinengel 52

52. Bloemstraat 189
De halsgevel van dit gebouw is van 1765. Van links naar rechts zien we een zwevende bazuinengel, een naar links zwemmende zwaan en een staande mansfiguur. De man is gekleed in kniebroek en lange jas met uitstaande panden, hij draagt een driekante hoed en heeft een opengeslagen boek in de rechterhand. Alings denkt dat de steen van Lutherse oorsprong is gezien de zwaan. (?)

woensdag 13 augustus 2008

De bomende man 51

51. Bloemstraat 174
Het bootje wat hier te zien is is een zogenaamde steigerschuit, de man in de schuit wordt de steigerschuitvoerder genoemd. De steigerschuitvoerders waren samen met de roeischuitenvoerders verenigd in het roei-en steigerschuitenvoerdersgilde. De steigerschuit werd gebruikt om goederen te vervoeren naar de grote Compagniesschepen. Deze schepen worden niet met riemen maar met haken en bomen bestuurd en heten zo omdat ze meestal aan de steigers aan het Y liggen. Volgens een keur uit 1766 moesten de steiger-of zolderschuiten aan de oostzijde en de roeischuiten aan de westzijde van de Kamperhoofd liggen. Andere schepen met steigerschuitenafbeeldingen vind je in de Langestraat (nr 5) en in de Boomstraat (nr 26) en het vrachtscheepje van Zandhoek 12 lijkt ook op een steigerschuit.

dinsdag 12 augustus 2008

De pelikaan 50

50. Bloemstraat 16
Een pelikaan heeft onder de grote snavel een vliezige zak aan de borst waarin voedsel, zoals vis, wordt bewaard. Omdat de vogel hieruit haar jongen voedt en de vacht periodiek een rood wordt is de mythe ontstaan dat de pelikaan haar jongen voedt met eigen bloed. Daarom geldt de pelikaan ook als symbool voor opofferende liefde.
Deze pelikaan zit op een nest van gevlochten takken en heeft drie jongen.

maandag 11 augustus 2008

zondag 10 augustus 2008

de aanspreker 49

49 Bloemstraat 12
De man is gekleed in een pofbroek en een buis met knopen en een grote geplooide kraag, daarover een lange mantel. In zijn rechterhand houdt hij een hoed, in zijn linkerhand een brief. Deze gevelsteen was het 'uithangbord'van de aanspreker Hendrick Pieters die zich in 1640 op dit adres vestigde.

zaterdag 9 augustus 2008

Het schrikkeljaar 48

48. Bloemgracht 172
Hier valt niet veel over te zeggen. Op de cartouche staat Anno 1740, versiering met acanthusbladeren.


vrijdag 8 augustus 2008

De Son 47

47. Bloemgracht 160

"Een van een gezicht voorziene, stralende zon "

donderdag 7 augustus 2008

De metselaar?

En ook dit is een steen van de Bloemgracht.

woensdag 6 augustus 2008

1934-1998

Bloemgracht. iets met timmeren en schaven?

dinsdag 5 augustus 2008

maandag 4 augustus 2008

De kalkoen 46

46. Bloemgracht 134
D CALKOEN In 1902 stond deze steen boven een poortje op nr 134.

zondag 3 augustus 2008

De zeeman 45

45 Bloemgracht 91
De derde uit de serie: een staande man met een mand in zijn handen. Links op de voorgrond een liggend anker, rechts op de achtergrond een schip op zee. De oude huisnaam is De Zeeman.

zaterdag 2 augustus 2008

de Landman 44

44 Bloemgracht 89
Tweede steen uit een serie van drie: een naar links gaande boer. Over de rechterschouder draagt hij een stok waaraan een mand hangt, in de linkerhand heeft hij een spade. De oude huisnaam is De Landman.

vrijdag 1 augustus 2008

De steeman 43

43. Bloemgracht 87
Een staande mansfiguur gekleed in kniebroek, buis en wijde mantel, schoenen met gespen en een hoge hoed met een brede rand. Waarschijnlijk uit 1642. De oude huisnaam is De Steeman.